Kortlek More Than One Story

Kortlek More Than One Story
Kortlek More Than One Story
Beskrivning av Kortlek More Than One Story

Lär känna nya människor Alla kan vara medRoligt och engagerandeMore Than One Story är ett spännande ”spel” som inspirerar till personliga berättelser. Vare sig det är mellan familj vänner elever eller ett evenemang med helt nya människor så är More Than One Story ett utmärkt sätt att lära känna människor bättre. Idén till kortspelet föddes efter en föreläsning av författaren Chimamanda Ngozi Adichies om faran som kan uppkomma när människor bara får höra en berättelse om ett folk grupp eller individ. Hon belyste vikten av att höra flera berättelser om varandra för att öka förståelse och undvika fördomar. Detta inspirerade elever och medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn att skapa ett roligt och engagerande kortspel för att ta fram en mångfald av historier och perspektiv. Hur man spelar:Inför spelets början ger varje deltagare en kort presentation av sig själv. Den äldsta deltagaren börjar med att dra ett kort och läser det högt. På varje kort ges förslag på vad spelaren ska berätta om sig själv för de andra deltagarna. När spelaren känner sig färdig med berättelsen lägger personen ner kortet och så går turen över till nästa deltagare.Några exempel på kort som finns med:Berätta om någon som du beundrar och varförBerätta om någonting som du har skapat eller vill skapaBerätta en historia om ett pinsamt ögonblickBerätta om om ett ögonblick som du skulle vilja återupplevaBerätta en gång då du var i faraMore Than One Story används idag av kommuner och föreningar för att motverka intolerans utanförskap mobbning och psykisk ohälsa. Det används bland elever och kuratorer lärare och bibliotikarier äldrepedagoger och fritidsledare familjer och vänner. Användsningsområdet är oändligt.  Korten är både på svenska och engelska.

Läs mer om Kortlek More Than One Story...


Sök bästa pris på Kortlek More Than One Story hos: