Mus- & råttfritt

Mus- & råttfritt

Skrämmer gnagareTolereras av andra djurLjud och magnetfältssvängningarMöss råttor och andra gangare vill vi inte ha inomhus. Varken hemma på landet eller i boden. Vi har två typer av skrämmare mot ovälkomna gnagare. MR80 DG2: Skrämmer bort gnagare med en kombination av ljudteknologin Silverline A-Guard® och elektromagnetiska pulser Electro Pulse®. Ljudet är ett varierat och väl anpassat ultraljud som avskräcker möss och råttor. Den är ofarlig för människor och andra husdjur (dock inte andra gnagare). Ljudfrekvenserna täcker en yta på 80m². Djuren störs och stressas av ljudet vilket innebär att de söker sig från området. MR80 har även elektromagnetisk pulseringen som kompletterar ultraljudets effekt och syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar. Elektriska apparater störs inte av frekvenserna. Skrämman pluggas in direkt i ett lågt sittande vägguttag.MR50: Har samma avancerade ljudteknologi (A-Guard®) med specialanpassade ljudfrekvenser som i modell 80. Enheten täcker en rumsyta på upp till 50m² och håller djuren borta genom att störa och stressa dem och därför få dem att söka sig därifrån. Ljudet påverkar inte husdjur (undantaget tamgnagare) eller människor.OBS! Använd inte skrämmorna om du har tama gnagare i hushållet!MANUAL MR50MANUAL MR80 DG2

Läs mer om Mus- & råttfritt

Mus- & råttfritt

Trädgård

Hitta Mus- & råttfritt även hos:Rulla till toppen