Turfquick blomsterland

Turfquick blomsterland

Enkelt att anpassa efter rabattenBlommor rika med pollen och näktarTäcker 5 kvadratmeterTurfquick är en 100% nedbrytbar textilväv fullsprängd med blomsterfrön som du snabbt kan rulla ut i rabatten för att anlägga ett fint blomsterland. Efter några veckor är textilen borta och istället blommar fina blommor fyllda med nektar och pollen.Textilen är tillverkad av 100% nedbrytbar träcellulosa och den täta väven hjälper till att hålla fast fröna och skydda dem från erosion och hungriga fåglar. Textilen ger även näring under tiden den bryts ner och hjälper även till att absorbera vatten. Det gör att du behöver vattna ca 30-60% mindre. Turfquick bör placeras i direkt solsken och kan användas på de flesta jordtyper.Blomsteräng 5 kvadratmeterBlomsterblandningen blomsteräng innehåller en flerårig fröblandning med 18 fina blomsorter som blommar ända från våren fram till senhösten. Blomsterängen passar bra att lägga både på lerig och sandig jord och ska planteras sent på sommaren eller i början av hösten. Se till att vattna regelbundet så att inte fröna torkar ut.Fröblandningen är framtagen tillsammans med en av världens största fröleverantörer och innehåller: blåklint klätt röllika cikoria vildmorot prästkrage stormåra käringtand blåeld kornvallmo gullviva rödblära smällglim esparsett hundtunga kungsljus bovete åkervädd (blandningen kan variera mellan åren).Textilväven levereras hoprullad och mäter 08 meter x 625 meter vilket ger en totalyta på 5 kvadratmeter.Blomsterland fjärilar & bin 5 kvadratmeterBlomsterblandningen fjärilar & bin innehåller blomsorter med lång blomningstid som är speciellt framtagna för att locka till sig bin fjärilar och andra insekter. Blommorna är fyllda med pollen och nektar som hjälper bina med pollinering. Fröblandningen passar bra att lägga både på lerig och sandig jord. Blommorna kan planteras både på våren och hösten och är anpassade för att klara vintern. Se till att vattna regelbundet så att inte fröna torkar ut.Blomsterblandningen är framtagen i samråd med en av Europas största fröleverantörer Danmarks jägarförbund och danska biodlarföreningen och innehåller: bovete quinoa raps rödklöver vitklöver alsikeklöver trädgårdsnejlika harklöver och esparsett.Textilväven levereras hoprullad och mäter 0.80 m x 6.25 m vilket ger en totalyta på 5 kvadratmeter.

Läs mer om Turfquick blomsterland

Turfquick blomsterland

Trädgård

Hitta Turfquick blomsterland även hos:
Rulla till toppen